Kängurutävlingens resultat 2018

Nu finns de ca 150 bästa resultaten i årets kängurutävling tillgängliga. I år deltog ca 100 000 elever från förskoleklass till gymnasiets kurs 5 i Kängurutävlingen. Vi gratulerar de 41 elever i alla Känguruklasser som korrekt löste alla uppgifterna! Vi vill också passa på att tacka alla elever och lärare för fina insatser i årets … Läsa mer

Kängurutävlingens problem fritt tillgängliga

Nu har vi publicerat alla årets tävlingsproblem, som alltså är fria att använda. Dessutom finns facit för alla klasser, rättningsstöd och en svarsblankett som kan användas till alla tävlingsklasser och även för tidigare omgångar. Tack till Conor Foley, Åsö grundskola som gav oss det förslaget. »»» Läs vidare [Kängurun]

Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas

Alla som deltar i Kängurutävlingen har fått en förfrågan om hur de uppmärksammar Kängurutävlingen på sin skola. Tack för alla bra tips! Vi har fått många svar som vi samlat här. Många påpekar att de inte tänkt ha någon form av prisutdelning för att kora bästa elev, men när de ser vilken elev det är … Läsa mer

Hur går Kängurutävlingen till?

Kängurutävlingen genomförs alltid tredje torsdagen i mars. Ibland passar den dagen dåligt, speciellt här där vi ofta har studiedagar då. Då kan ni välja dagen efter eller första bästa dag i veckan därpå. Men, ni får inte genomföra tävlingen tidigare. Alla på skolan behöver inte göra den samtidigt, även om det naturligtvis ger lite extra … Läsa mer

Kängurutävlingens resultat 2017

Vi har nu sammanställt och presenterar de bästa inrapporterade resultaten i årets tävling. De lärare som har registrerat antal deltagande elever kommer att få en påminnelse när det är dags att anmäla sig till Kängurutävlingen 2018. Om du inte deltog i årets kängurutävling och vill ha en påminnelse besöker du kängurusidan där du hittar länken … Läsa mer

Kängurutävlingen 2016

I år deltog ca 120 000 elever från förskoleklass till gymnasiets kurs 5 i Kängurutävlingen. En elev i åk 9 deltog i tävlingsklass Student dvs för gymnasiets kurs 4–5 och där lyckades han placera sig bland de allra bästa! Vi gratulerar också de 42 elever i alla Känguruklasser som korrekt löste alla uppgifterna! Vi vill … Läsa mer

Kängurutävlingen 2016

I år deltog ca 120 000 elever från förskoleklass till gymnasiets kurs 5 i Kängurutävlingen. En elev i åk 9 deltog i tävlingsklass Student dvs för gymnasiets kurs 4–5 och där lyckades han placera sig bland de allra bästa! Vi gratulerar också de 42 elever i alla Känguruklasser som korrekt löste alla uppgifterna! Vi vill … Läsa mer

Kängurutävlingen har startat

Idag och två veckor framåt pågår Kängurutävlingen med fler än 100 000 deltagande elever i Sverige, från förskoleklass till gymnasiets kurs E. I hela världen deltar ca 60 länder och uppskattningsvis 6 miljoner elever vilket gör den till den största internationella matematiktävlingen i sitt slag. Ca 200 lärare har redan hämtat facit och uppgifter att … Läsa mer

Kängurutävlingen 2015 – dags för anmälan!

Nu pågår förberedelserna för Kängurutävlingen 2015. Första tävlingsdag är i år 19 mars. Det går alltså bra att göra tävlingen under den följande veckan, men inte före den 19. Vi har till 2015 års tävling gjort några förändringar i de tävlingsklasser man kan anmäla sig till. Det innebär att följande tävlingsklasser finns: Milou för förskoleklass … Läsa mer

Hur går Kängurutävlingen till?

Kängurutävlingen genomförs alltid tredje torsdagen i mars. Ibland passar den dagen dåligt, speciellt här där vi ofta har studiedagar då. Då kan ni välja dagen efter eller första bästa dag i veckan därpå. Men, ni får inte genomföra tävlingen tidigare. Alla på skolan behöver inte göra den samtidigt, även om det naturligtvis ger lite extra … Läsa mer

Kängurutävlingen 2006 – Resultat

Nu finns resultaten från årets Känguru tillgängliga – för respektive tävlingsklass. För varje tävlingsklass presenterar vi de elever som har nått högst poäng. Sammanställningen bygger på de uppgifter som rapporterats in till oss. Om någon elev borde vara med på listan men inte rapporterats ber vi er ta kontakt med oss, epost: kanguru@ncm.gu.se. Ecolier … … Läsa mer

Kängurutävlingen 2006 – Diplom

Här finns diplomunderlag att hämta ner och skriva ut i några olika varianter: i färg och i svartvitt och med två olika texter. Text: För deltagande i …Färg/traditionellt …Svartvitt/traditionellt …Färg/modernt …Svartvitt/modernt … Text: För goda prestationer …Färg/traditionellt …Svartvitt/traditionellt …Färg/modernt …Svartvitt/modernt …

Kängurutävlingen 2004 – Inbjudan

Torsdagen 18 mars genomförs för sjätte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Syftet med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen kan vara ett sätt att … Läsa mer

Kängurutävlingen 2005 – Redovisning

Redovisa antal deltagare >>När du har redovisat hur många elever som deltagit i Kängurutävlingen skickas svar och korta lösningar till den e-postadress som du uppgivit. Redovisa resultat >>När du redovisat resultaten (se svarsblankett A o B) skickas “Att arbeta vidare med” till den e-postadress du uppgivit. Kängurudiplom >> Problem med materiel? >>Har du problem med … Läsa mer

Kängurutävlingen 2005 – problem?

Om du inte får ditt kängurumateriel … så beror det troligen på något av följande: * Du har inte angivit en korrekt epostadress; * Din ebrevlåda är full; * Pdf-dokument får inte skickas till din ebrevlåda. Beroende på orsak så kan du: * Kontrollera din e-postadress och redovisa dina resultat med korrekt e-postadress. * Ta … Läsa mer

Kängurutävlingen 2005 – Diplom

Årets diplom finns i två utföranden, en “formell” och en “modern”. Båda finns med något varierande text och såväl i färg och i svartvitt. Den svartvita versionen kan passa bra att skriva ut på färgat papper. Ladda ner: “… för deltagande i …, färg“… för deltagande i …, svartvit“… för goda prestationer i …”, färg“… … Läsa mer

Kängurutävlingen 2003 – Aktuellt

Det finns nu två olika diplom att ladda ner och använda. Båda finns i såväl färg som i svart-vit version: Diplom 1, (pdf-fil, ca 96K) Diplom 1, s/v, (pdf-fil, ca 100K) Diplom 2, (pdf-fil, ca 133K)Vissa skrivare har problem med den tonade färgen i Diplom 2. Får du problem av denna art, prova då Diplom … Läsa mer

Anmälan Kängurutävlingen 2003

Torsdagen 20 mars genomförs för femte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Den främsta avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten med Kängurutävlingen är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen kan … Läsa mer

Kängurutävlingen 2003

Torsdagen 20 mars genomförs för femte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Den främsta avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten med Kängurutävlingen är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen kan … Läsa mer

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!