På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Anmälan Kängurutävlingen 2003

Torsdagen 20 mars genomförs för femte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Den främsta avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten med Kängurutävlingen är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen […]

Kängurutävlingen 2003

Torsdagen 20 mars genomförs för femte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Den främsta avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten med Kängurutävlingen är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen […]

Kängurun

Senaste nytt
Poster att hämta och skriva ut.
Rättningsstöd för Kängurutävlingen (Excel-fil eller zip).
Nu kan du anmäla dig till Kängurutävlingen 2018.

Anmälan
Anmäl dig till Kängurutävlingen 2018.
Datum för tävlingen
Första tävlingsdag är i år 15 mars.
Tävlingen kan genomföras t o m 31 mars, men alltså inte före 15 mars.
Sista dag för redovisning av antal deltagare, och […]

Kängurutävlingen 2004 – Inbjudan

Torsdagen 18 mars genomförs för sjätte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Syftet med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen kan vara […]

Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas

Alla som deltar i Kängurutävlingen har fått en förfrågan om hur de uppmärksammar Kängurutävlingen på sin skola. Tack för alla bra tips! Vi har fått många svar som vi samlat här.
Många påpekar att de inte tänkt ha någon form av prisutdelning för att kora bästa elev, men när de ser vilken elev det är […]

Mikael Passares stipendium 2015

Varje år tilldelas några deltagare i Kängurutävlingen Mikael Passares stipendium.2015 har följande elever tilldelats stipendiet.
Ecolier
Arvid Boström, åk 4 Vistaskolan, Huddinge
Arvid hade utmärkta resultat i Kängurutävlingen och han har ett brinnande intresse för matematik.
Benjamin
Sofie Melander, åk 5, Källängens skola, Lidingö
Sofie hade utmärkta resultat i Kängurutävlingen, har en ovanlig matematisk begåvning och hon inspirerar och […]

Välkommen till Kängurutävlingen – Matematikens hopp

[…] matematik, låt det vara vägledande.
Vi skriver också ”summan av siffrorna” och ”produkten av siffrorna” för enkelhetens skull.
Mikael Passares stipendium
Det var Mikael Passare som tog initiativ till Kängurutävlingen i Sverige. Mikael Passares minnesfond kommer också i år att dela ut stipendium till elever som har gjort goda prestationer i Kängurutävlingen. För att komma ifråga […]

Kängurutävlingen har startat

Idag och två veckor framåt pågår Kängurutävlingen med fler än 100 000 deltagande elever i Sverige, från förskoleklass till gymnasiets kurs E. I hela världen deltar ca 60 länder och uppskattningsvis 6 miljoner elever vilket gör den till den största internationella matematiktävlingen i sitt slag.
Ca 200 lärare har redan hämtat facit och uppgifter […]

Kängurutävlingen 2015 – dags för anmälan!

Nu pågår förberedelserna för Kängurutävlingen 2015. Första tävlingsdag är i år 19 mars. Det går alltså bra att göra tävlingen under den följande veckan, men inte före den 19.
Vi har till 2015 års tävling gjort några förändringar i de tävlingsklasser man kan anmäla sig till. Det innebär att följande tävlingsklasser finns:
Milou för förskoleklass till […]

Kängurutävlingen 2016

I år deltog ca 120 000 elever från förskoleklass till gymnasiets kurs 5 i Kängurutävlingen. En elev i åk 9 deltog i tävlingsklass Student dvs för gymnasiets kurs 4–5 och där lyckades han placera sig bland de allra bästa! Vi gratulerar också de 42 elever i alla Känguruklasser som korrekt löste alla uppgifterna! Vi vill […]

Hur går Kängurutävlingen till?

Kängurutävlingen genomförs alltid tredje torsdagen i mars. Ibland passar den dagen dåligt, speciellt här där vi ofta har studiedagar då. Då kan ni välja dagen efter eller första bästa dag i veckan därpå. Men, ni får inte genomföra tävlingen tidigare. Alla på skolan behöver inte göra den samtidigt, även om det naturligtvis ger lite extra […]

Kängurutävlingen 2016

I år deltog ca 120 000 elever från förskoleklass till gymnasiets kurs 5 i Kängurutävlingen. En elev i åk 9 deltog i tävlingsklass Student dvs för gymnasiets kurs 4–5 och där lyckades han placera sig bland de allra bästa! Vi gratulerar också de 42 elever i alla Känguruklasser som korrekt löste alla uppgifterna! Vi vill […]

Hur går Kängurutävlingen till?

Kängurutävlingen genomförs alltid tredje torsdagen i mars. Ibland passar den dagen dåligt, speciellt här där vi ofta har studiedagar då. Då kan ni välja dagen efter eller första bästa dag i veckan därpå. Men, ni får inte genomföra tävlingen tidigare. Alla på skolan behöver inte göra den samtidigt, även om det naturligtvis ger lite extra […]

Kängurun

[…] resultat
2020: Årets kängururesultat ser ni här
2019: Milou samt övriga känguruklasser, 2018, 2017, 2016
Resultatstatistik
Årets statistik (), 2018

Läs om Kängurutävlingen
Nämnarenartikel: Känguru utan gränser
Vad är Kängurun – Matematikens Hopp?
Hur går Kängurutävlingen till?
Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas
Poster att hämta och skriva ut.

Mer om Kängurutävlingen
Sök Nämnarenartiklar om Kängurutävlingen.
Äldre Känguruproblem.
Fulltextsök bland Känguruproblemen.

Mikael Passares stipendium
Mikael Passares minnesfond har instiftat ett […]

Kängurutävlingen 2005 – Redovisning

Redovisa antal deltagare >>När du har redovisat hur många elever som deltagit i Kängurutävlingen skickas svar och korta lösningar till den e-postadress som du uppgivit. Redovisa resultat >>När du redovisat resultaten (se svarsblankett A o B) skickas ”Att arbeta vidare med” till den e-postadress du uppgivit. Kängurudiplom >> Problem med materiel? >>Har du problem med … Läs mer

Kängurulotteriet 2008

Det är av stor vikt att vi som arbetar med Kängurutävlingen får veta hur det har gått i tävlingen. Vilka uppgifter var svåra, vilka var lätta, låg uppgifterna ordnade på ett bra sätt, hur var fördelningen mellan pojkar och flickor, allt sånt behöver vi få veta för att göra Kängurutävlingen bättre.
För att uppmuntra till […]

Mikael Passares stipendium

Mikael Passare (1959–2011) var professor i matematik vid Stockholms universitet. Han hade ett stort intresse för matematikundervisning på alla nivåer och var den som tog initiativ till Kängurutävlingen i Sverige. Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer. I samband med Kängurutävlingen kommer en elev i varje tävlingsklass (Ecolier, Benjamin, […]

Kängurudagen idag!

Idag sitter 165 000 svenska elever, över två miljoner elever i Europa och ytterligare fler i övriga världen och arbetar med Känguruproblem. De deltar i årets upplaga av den internationella matematiktävlingen som vi i Sverige kallar Kängurutävlingen – matematikens hopp!

Vill du läsa mer om Kängurutävlingen, se Kängurusidan …
http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/kangaroo3.jpg […]

Kompetensutveckling för 6–9-lärare i matematik

[…] samtliga tre skolor, Dialoger om problemlösning ska löpa som en röd tråd genom vårens programpunkter.
Problemlösning.
Arbetssätt och arbetsformer
Karin Wallby
20 jan kl 12.30-16.00
Lokal: Ärvingeskolan
Dialoger om problemlösning (DPL) Kängurutävlingen ­ Matematikens Hopp är det svenska namnet på en internationell matematiktävling för elever i skolår 3­9. Avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik med […]

40 000 elever redan anmälda till Kängurun

Det tog knappt 20 dagar för lärare runt om i Sverige att anmäla fler än 40 000 elever till den världsomspännande Kängurutävlingen som går av stapeln torsdagen den 15 mars. I denna matematiktävling deltar ungefär 6 miljoner elever från 60 länder varav ca 120 000 elever i Sverige.
Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM har tillsammans […]

Kompetensutvecklingsmodell – Kista

[…] arbetsformer
Karin Wallby
20 jan kl 12.30-16.00
Lokal: Ärvingeskolan
Dialoger om problemlösning (DPL)
Kängurutävlingen – Matematikens Hopp är det svenska namnet på en internationell matematiktävling för elever i skolår 3-9. Avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik med hjälp av engagerande och utvecklingsbara problem. När ”tävlingsmomentet” är genomfört är det meningen att klassen gemensamt ska arbeta med […]

Kängurun i Nämnaren

I tidskriften Nämnaren finns i varje nummer en Kängurusida. Den innehåller information och nyheter kring Kängurutävlingen, samt Känguruproblem att arbeta med i klassrummet. Här nedan finns några Kängurusidor att ladda ner som pdf-filer. 2011:4 Att arbeta vidare med Kängurun 2011:3 2011:2 2011:1 2010:4 2010:3 2010:2 2010:1 2009:4 Att sammanställa statistik över elevernas valda svarsalternativ ger […]

Kängurutävlingen 2006 – Resultat

Nu finns resultaten från årets Känguru tillgängliga – för respektive tävlingsklass. För varje tävlingsklass presenterar vi de elever som har nått högst poäng. Sammanställningen bygger på de uppgifter som rapporterats in till oss. Om någon elev borde vara med på listan men inte rapporterats ber vi er ta kontakt med oss, epost: kanguru@ncm.gu.se. Ecolier … … Läs mer

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!