8 – Digital teknik

SyfteGenom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.
Datorer, miniräknare, avancerade telefoner etc skapar tillgång till en mycket stor mängd matematisk information. De skapar också möjligheter att utföra avancerade beräkningar och att representera olika matematiska objekt på nya sätt.
Matematik har alltid varit ett ämne där heuristik och experimentlusta i lika hög grad som logik och systematik har varit nödvändiga för framgång. I takt med den tekniska utvecklingen blir den experimenterande sidan av matematiken allt enklare att få tillgång till. Med dynamisk geometriprogramvara kan man t ex rita en triangel och de tre höjderna och se att de skär varandra i en punkt och att detta fortsätter gälla även om man “drar” i triangeln, dvs ändrar den. Eftersom man aldrig kan rita “alla” trianglar räcker inte detta som bevis, men man kan se det som en upptäckt av en matematisk förmodan som man sedan antingen kan försöka hitta ett bevis för själv eller helt enkelt leta upp ett bevis för på nätet.
Webbplatser som Wolframalpha ger också tillgång till avancerad matematisk programvara och till stora databaser som gör att elever kan arbeta med relevant och uppdaterad information.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.

Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: UD