7 – Relevans

SyfteGenom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans.
Matematiken är en central del av vår kultur och i själva verket förekommer matematik, i någon skepnad, i alla kulturer. Att “lita på” matematik och använda matematik som underlag i olika beslutsprocesser och som hjälp i olika konstruktioner är också en del av vår kultur.
För att å ena sidan förstå matematikens roll i sådana sammanhang och å andra sidan våga utmana och kunna granska hur matematik används måste eleverna själva uppleva att använda matematik i relevanta sammanhang och få diskutera matematikens roll. Det är t ex “matematiskt rättvist” att kvinnor får ut en mindre summa per månad än män från sina pensionförsäkringar (om båda betalat in samma summa) eftersom kvinnor som grupp har längre livslängd än män. Men det är inte ett matematisk faktum (utan snarare ett sociologiskt) att man väljer att dela upp befolkningen just i grupperna män och kvinnor.
Matematiken har utvecklats över lång tid och den utvecklas fortfarande. Att se hur olika begrepp har representerats, använts och utvecklats under olika tidsperioder kan skapa större förståelse för hur dessa begrepp används idag men även större förståelse för matematiken som helhet.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.

Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: UD