Aktiestinsens anslag ska bidra till mer jämställda utbildningsval

Årets anslag från Aktiestinsens stiftelse på 1,8 miljoner kronor går till forskning vars syfte är att uppmuntra fler unga kvinnor att välja naturvetenskaps- och ingenjörsutbildningar. Med hjälp av ett storskaligt experiment där yrkesverksamma förebilder åker ut till grundskolor i Malmö vill Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan, ta reda på vilka insatser som får störst effekt.

Läs vidare [Kungliga vetenskapsakademien]

Läs även Aktuellt från 2023-06-12 “Regeringen satsar på matematik – ska ge fler ingenjörer”