Regeringen satsar på matematik – ska ge fler ingenjörer

Regeringen förbereder en ny satsning som ska göra svenska elever bättre på matematik. En del i den nya strategin är att stärka matematikundervisningen redan i förskoleklass så att barnens intresse väcks tidigt.

– Vi ser att mattekunskaperna sjunker. Det är allvarligt, säger skolminister Lotta Edholm (L).

DN följde med när hon och utbildningsminister Mats Persson (L) besökte en mattespetsklass i Stockholm.

Läs vidare [Dagens Nyheter]