Det svenska valsystemet

Valsystem bygger på många överväganden av social och statsvetenskaplig art. Men  de bygger också på matematik, och man kan med matematiska metoder visa att det inte finns perfekta valsystem. I detta bokkapitel av Svante Linusson, som är matematiker och fritidspolitiker, beskrivs både valsystem i allmänhet och det svenska valsystemet.

Läs artikeln ur Människor och matematik [PDF]