nr 1, 2019

2019:1
Omslagsbild av Saara Lehto.

Mäta och utforska tid i förskolan
Marita Lundström
Att förstå olika aspekter av tid anses svårt för yngre barn. Mätningar innebär att jämföra storheter och att egenskaper hos föremål kan mätas och beräknas. Därför kan mätning av tid upplevas som mer abstrakt än att exempelvis mäta längd eller volym. I artikeln ges exempel på när barn i olika förskolor utmanas att utforska tid i lek och i samtal med andra barn och vuxna.

Vi har läst
Frågor om oändligheten av Kristina Juter
Matematikundervisning i förskolan av Camilla Björklund & Hanna Palmér

En analys av programmeringsappars lämplighet för matematikundervisning årskurs 1–3
Sofia Helgen
För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har NCM instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn. En av 2018 års GE-stipendiater märkte att hos såväl lärare som lärarstudenter var programmering ett hett diskussionsämne redan innan förändringen i läroplanen för grundskolan hade genomförts. Det ledde till ett examensarbete där programmeringsappar analyserades.

Rika lösningar på rika problem
– Felblandad saft
Anna Ida Säfström, Cecilia Kilhamn & Rimma Nyman
I tre tidigare artiklar i Nämnaren har författarna använt KLAG-modellen för att kategorisera och bedöma lösningar på rika matematiska problem. I den här artikeln återvänder de till modellen, med ett rikt problem om proportionella samband.

Små barn – stor matematik
Jöran Petersson
Många nyfikna frågor som barn och unga elever ställer har en gång gjort stora filosofer och matematiker kända. Här ger författaren exempel på historisk bakgrund till några vanliga frågor om matematik.

Innan polletten trillar ner
Lea-Marie Sittler
I sitt examensarbete undersökte författaren elevers förståelse av begreppen funktion och derivata. Hon sammanfattar här de båda teorier som hennes forskning utgick ifrån och ger några inblickar i forskningsresultatet. Uppsatsen finns i sin helhet här.
Hela uppsatsen här.

Uppslaget: En halv kubikmeter
En fördjupning finner du här: Kuber med A4.

Vad är matematik?
Stefan Buijsman
Här fortsätter artikelserien Mattetalanger. Denna gång förs ett filosofiskt resonemang om vad matematik är. Författaren tar både Platon och Sherlock Holmes till hjälp för att visa på olika sätt att besvara frågan.

Att bestämma osäkerhet: användning för statistiken
Bättre osäker än felaktigt tvärsäker!
Jakob Lavröd
För att göra en bästa gissning behöver vi information, men hur uppskattar vi sedan hur osäker gissningen är? Detta diskuterar författaren med utgångspunkt i statistiska begrepp som variationsbredd, normalfördelning, standardfel och MOE – Margin of Error.

Bridges 2018
Calle Flognman
Länk till Bridges-organisationen

Proportionella resonemang
– Hur undervisar man om det?
Linda Marie Ahl & Ola Helenius
Efter att betydelsen av proportionella resonemang har lyfts i fyra tidigare artiklar diskuterar författarna nu fem aspekter som enligt flera decenniers forskning är kritiska för undervisningen

Kängurusidan 209
Svar till problemen

Problemavdelningen 209


Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström