nr 4, 2017

Litteraturlista till Nämnaren 2017:4.

Innehåll i Nämnaren 2017.

<td ” width=”10″ valign=”top”>

Länkar till Johan Thorssells artikel: Ljudsyntes och Polhemsgymnasiets internationella matematiksamarbete med skola i Shanghai.

Mer information om Räkna med Västerås.

Projektsidan för Matematik för nyanlända innehåller material som är fritt att använda.

Vi har läst från s 54-55 finns att läsa här. Artikeln av Behr, Harel, Post & Lesh som nämns finns också fritt tillgänglig här.


Uppslaget
Lotteriet
Grundidén för ett lotteri är att någonting ska fördelas på ett annat sätt än att alla får lika mycket.

Kängurusidan
Samma problem men olika.

Problemavdelningen
Fler adventsproblem.
OBS! Rättelse till lösningen för problem 4287: svaret ska vara 1009^2 och inget annat.

Åter till Nämnaren på Nätet