First Announcement – NORMA 17

First Announcement – NORMA 17

Den åttonde nordiska matematikdidaktiska forskningskonferensen, NORMA 17, äger rum i Stockholm, 30 maj–2juni, 2017. Temat för konferensen är “Nordic research in matematics education”.

»»» Läs vidare [First Announcement – NORMA 17]