nr 4, 2014

Reportaget Broar är en förkortad version av ett mer utförligt reportage från en förskola i Skövde. Inom kort kommer du att på NCM:s sida för förskola att kunna fördjupa dig i ett tematiskt och långsiktigt arbete som hämtar drivkraft från barnens egna idéer och dokumentation.
Titta in här om ett par dagar.Problemavdelningens lösningar kompletteras med mer omfattande kommentarer här. Följ hur det går i tävlingen Sigma 8. På sidan finner du många utmanande problem som du kan använda i ditt klassrum för att utmana dina elever.

I december öppnar anmälan till årets Kängurutävling. Här finner du mer information.


Nytt matematikpapper!
Rektangelformationer för multiplikation.

Uppslaget
Till detta nummers Uppslag finns en hel del extramaterial att hämta här.

Strävorna
Inget nytt att rapportera från Strävorna denna gång, men varför inte ta en titt på det omfattande fria material som redan finns, exempelvis en aktivitet om geometri som aktiverar kommunikationsförmågan. Tips: Låt eleverna utmana sina föräldrar eller andra därhemma att rita efter deras beskrivning. Ta med till klassen och ställ ut!

 

Kollegialt lärande om progression i biologi- och matematikundervisning
Eva Kellner & Iiris Attorps
Kan man utveckla undervisningen i biologi och matematik samtidigt? Ett lärarlag samarbetade med två forskare för att undersöka och svara på frågan. De undervisningsområden som valdes ut handlar om ekosystem och övergången mellan aritmetik och algebra.
Bjud in eleverna att påverka sin matematikundervisning
Carlsson, Dalsjö, Ingelshed & Larsson
Fyra lärare beskriver hur deras elever blev inbjudna till att få insikt i och makt över sina egna lärandeprocesser och också påverka matematikundervisningen i stort. Lärarna berättar om ett forskningsprojekt där de tillsammans med två forskare undersökte elevers möjligheter till självreglering i samband med skrivande av olika slag i matematik.
En förändrad klassrumspraktik
Dylan Wiliam
Att regelbundet träffas i kompetensutvecklings-grupper har visat sig vara ett av de bästa sätten för lärare att utveckla sin undervisning. Och en formativ klassrumspraktik har visat sig ha stort genomslag i förbättrade elevresultat i matematik. Här kommer ett handfast förslag på hur ett långsiktigt utvecklingsarbete av och för lärare kan bedrivas, exempelvis efter ett genomfört Matematiklyft.
Broar på Hästhovens förskola
Reportage från en förskola i Skövde kommun där lärare och barn arbetat tematiskt kring broar och där barnens dokumentation särskilt lyfts fram. Detta reportage är en uppföljning på en presentation vid matematikbiennalen i Umeå 2014 av Helena Hagström och Görel Sterner.
Ingen i hela Sverige kom på att det var arean
Barbro Grevholm
Vi får följa med på ett Strövtåg bland både öppna och ovanliga uppgifter. Texten tar avstamp i en geometriuppgift.
Uppslaget: Parallella och rätvinkliga linjer
Huvudsyftet med aktiviteten är att låta yngre elever bekanta sig med linjer som är parallella och/eller i rät vinkel mot varandra. Ett annat syfte är att medvetet öva elevernas förmåga att hantera linjal och vinkelhake.
Sagt & gjort: House of Alvik
Katarina Eriksson
Eleverna i åk 5 och 6 på Alviksskolan i Luleå arbetar ofta ämnesintegrerat. Lärarna benämner konceptet storyfication, vilket är ett arbetssätt inspirerat av storyline och med ”gamification” som drivkraft. I praktiken får eleverna uppdrag att genomföra och sedan redovisar de dem på klassernas bloggar.
Ett modell- och modelleringsperspektiv på lärande och undervisning
Jonas Bergman Ärlebäck
I denna artikel diskuterar och exemplifierar författaren tankeavslöjande aktiviteter som stöttar elever att utveckla och förfina sin förståelse av matematiska modeller. Ett modell- och modelleringsperspektiv används också i ett försök att fånga och beskriva kritiska aspekter av lärande och undervisning.
Godissugen! En tankeavslöjande aktivitet för att introducera området funktioner
Kerstin Johnsson & Jonas Bergman Ärlebäck
I den här artikeln diskuteras en aktivitet som introducerar funktioner i åk 8 genom att utmana eleverna att skapa mening av sådant de redan kan. Läraren arbetar med så kallade tankeavslöjande aktiviteter för att utmana elever på olika nivåer inom ramen för en och samma aktivitet.
Katenaria – kedjelinjen
Ingvar Pehrson
En i två punkter hängande kedja kanske liknar ett cirkelsegment. Eller en parabel? Det visar sig med lite avancerad gymnasiematematik att inget av dessa förslag är korrekt. Här får vi följa ett matematiskt resonemang med möjligheten att låna konkretion från själva verkligheten genom att jämföra resultatet med en kedja.
Kängurusidan
Susanne Gennow
Bland alla de uppgifter som finns på Kängurusidan på NCM:s webbplats har några valts ut. Vad är det som gör att eleverna har svårt för en viss uppgift? Hur kan uppgifterna utvecklas i den fortsatta undervisningen?
Problemavdelningen: Problemlösning med hjälp av nycklar
Leo Rubinstein
I denna problemavdelning finns förutom ett antal geometriproblem även förslag på ett arbetssätt som avser underlätta för elever att komma igång med problemlösning och att redovisa sina tankegångar. Till sin hjälp får de ett antal ”nycklar”. Med detta menas påståenden som kan vara axiom, definitioner, satser etc. Skisser till lösningsförslag presenteras på Nämnaren på nätet.
Gränslös matematik – utvecklingsarbete i Vänersborgs kommun
Elisabeth Jansson
Författaren beskriver pågående arbete med att utveckla matematikundervisningen i en hel kommun. Fokus ligger på att eleverna genom ett ökat intresse för matematikämnet ska nå ökad måluppfyllelse. Förutom kompetensutveckling genom bland annat Matematiklyftet och samarbete mellan lärare från förskola till gymnasium görs också insatser att få vårdnadshavare mer delaktiga.

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström