Kängurun 2005 – Problem, lösningar och Att arbeta vidare med

Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Ecolier
Uppgifter

Facit och korta lösningar

Att arbeta vidare med
Benjamin
Uppgifter

Facit och korta lösningar

Att arbeta vidare med
Cadet
Uppgifter

Facit och korta lösningar

Att arbeta vidare med
Cadet gymnasiet
Uppgifter

Facit och korta lösningar

Att arbeta vidare med
Junior
Uppgifter

Facit och korta lösningar

Att arbeta vidare med
Student
Uppgifter

Facit och korta lösningar

Att arbeta vidare med

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW