Kängurun 2004 – Problem, lösningar och Att arbeta vidare med

Allt material får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Ecolier

Problem

Lösningar och Att arbeta vidare med

Benjamin

Problem

Lösningar och Att arbeta vidare med

Cadet

Problem

Lösningar och Att arbeta vidare med

Cadet-gymnasiet

Problem

Lösningar

Junior

Problem

Lösningar

Student

Problem

Lösningar

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW