Kängurun 2003 – Problem, lösningar och Att arbeta vidare med

Allt material får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Ecolier

Problem, (pdf-fil, ca 175K)

Lösningar och Att arbeta vidare med, (pdf-fil, ca 165K)

Benjamin

Problem, (pdf-fil, ca 170K)

Lösningar och Att arbeta vidare med, (pdf-fil, ca 170K)

Cadet

Problem, (pdf-fil, ca 225K)

Lösningar och Att arbeta vidare med, (pdf-fil, ca 335K)

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW