Kängurun 2002 – Problem, lösningar och Att arbeta vidare med

Allt material finns samlat i sex dokument, som får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Dokumentet är i pdf-format, (ca 60-70 Kb).

Ecolier

Problem

Svar, korta lösningar och Att arbeta vidare med.

Benjamin

Problem

Svar, korta lösningar och Att arbeta vidare med.

Cadet

Problem

Svar, korta lösningar och Att arbeta vidare med.

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW