På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Matematikpapper

Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia …

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se.

Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Kontrollera att pdf:en inte skrivs ut med sidskalning.

Rutade papper
Kollegieblocksrutigt papper
Obs! Finns en lite mörkare och en lite ljusare sida.
1 cm-rutat papper
1 cm-rutat papper
Eftersom rutade papper har en tendens att ”dra sig” lite i processen från dator till utskrift finns två versioner av det cm-rutade pappret. Prova vilken som passar din skrivare bäst om det är viktigt att det är så exakta mått som möjligt. För 100-procentigt perfekta mått får vi hänvisa till färdigtryckta centimeterrutade papper.
2 cm-rutat papper
3 cm-rutat papper
Papper med rutor 1,8 x 2,5 cm Observera att pappret finns i tre varianter.
Papper med rutor 8 x 5 mm, svarta streck
Papper med rutor 8 x 5 mm, mörkt grå streck
Papper med rutor 8 x 5 mm, ljust grå streck
Papper med rutor 10 x 5 mm, svarta streck
Papper med rutor 10 x 5 mm, mörkt grå streck
Papper med rutor 10 x 5 mm, ljust grå streck
Papper med rutor 10 x 8 mm, svarta streck
Papper med rutor 10 x 8 mm, mörkt grå streck
Papper med rutor 10 x 8 mm, ljust grå streck

Prickpapper
Prickpapper
Prickpapper 2 cm
Isometriskt prickpapper
Isometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber

Triangelpapper
Triangelpapper, små
Triangelpapper, mellan
Triangelpapper, stora

Hexagonpapper
Hexagonpapper, små
Hexagonpapper, mellan
Hexagonpapper, stora

Tallinjer
Tallinje 0–20, varje heltal utsatt, stående papper
Tallinje 0–20, varje heltal utsatt, liggande papper
Tallinje 0–20, 0, 10 och 20 utsatt, stående papper
Tallinje 0–20, 0, 10 och 20 utsatt, liggande papper
Tallinje 0–20, vart femte tal utsatt
Tallinje 0–20, enbart jämna respektive udda tal utsatta
Tallinje, 0 till 10, på det ena sidan är varje heltal utsatt samt markering för halvorna och på den andra sidan är enbart heltalen utsatta
Tallinje, -10 till 10, varje heltal markerat, alla jämna tal utskrivna
Tallinje 0–100, flera olika tallinjer 0–100
Tallinjer 0–1, fyra olika tallinjer 0–1 med tiondelar utsatta
Tallinjer med enbart markeringar, sex olika tallinjer med markeringar men utan tal
Stående tallinjer, 0-10 och 0-20

Talkort
Talkort 0–10
Talkort 1–30
Talkort 0–100 i tiohopp
Talkort 10–1000
Nummerlappar 1–22
Talkort ”runt 10”, exempelvis 29, 30, 31
Talkort ”runt 100”, exempelvis 390, 399, 401, 410
Talblock 10
Två tiorutor
Fyra tiorutor
En stor tioruta
Positionskort

Hundra- och tvåhundrarutor
100-ruta, 0–99
100-ruta, 99–0
100-ruta, 1–100
100-ruta, 100–1
100-ruta, 0,01–1,00
Tom hundraruta
Tre sidor med olika stora tomma hundrarutor
200-ruta, 0–199
200-ruta, 1–200
200-ruta, 199–0
200-ruta, 200–1
Hundratriangel

Multiplikationsmaterial
Tom multiplikationsruta, två mindre
Tom multiplikationsruta, en större
Två ifyllda multiplikationsrutor

Rektangelformationer för multiplikation

Bråkmaterial
Bråkkort, från 1/2 till 12/12
Bråkcirklar
Bråkkvadrater
”Pizzor att bråka med”

”Tomt” bråkplank från en hel till tiondelar, liggande A4
Ifyllt bråkplank från en hel till tiondelar, liggande A4
Två ”tomma” bråkplank från en hel till tiondelar, stående A4
Ett ifyllt bråkplank och ett ”tomt” från en hel till tiondelar, stående A4
Två ifyllda bråkplank från en hel till tiondelar, stående A4

Klockmaterial
Klockor med siffror
Klockor utan siffror
Klockor analog/digital

Termometrar
Termometer, -5 till 5
Termometer, -10 till 10
Termometer, -35 till 35

Geobräde, tangram och pentomino
Geobräde, 5×5 pinnar, två stora
Geobräde, 5×5 pinnar, tolv små
Tangram med 6, 8 och 10 cm sida
Pentomino

Koordinatsystem
Areamall
Koordinatsystem 1:a kvadranten
Koordinatsystem
Ograderat koordinatsystem

Formspel
Kortspel Samma form, svarta former
Kortspel Samma form, röda former
Kortspel Samma form i olika färger
Kortspel Samma form och antal, en eller två former
Kortspel Samma form, färg och antal, en eller två former i olika färger
Fyrsidig formtärning

Pärlplattor
Pärlplatta, hexagon, 8 piggar i kanten
Pärlplatta, hexagon, 16 piggar i kanten

Geometriska former
Liksidiga polygoner
Kub
Tetraeder
Oktaeder
Ikosaeder
Dodekaeder

Diverse
Underlag för cirkeldiagram
Spegelsymmetri
Slumptalstabell 0 till 9

Spelplan 1-2-3-2-1
Spelplan med 1 och 2 prickar
0 till 9 prickar ordnade som på Domino 9
Ansikten

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!