OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Leksak av skräp vinner mark världen över

Allt började med en klädnypa tillverkad av återvunnen plast, framtagen av miljöentusiasten och uppfinnaren Erik Thorstensson. 2012 fick han ett Rotary-stipendium och reste till Indien för att visa upp sin uppfinning och lära ut hur man tillverkar klädnypor av förbrukat plastavfall. Men i stället såg han hur barnen började leka med klädnypan och bygga olika konstruktioner med hjälp av den, och kom på idén att ta fram leksaker av skräp, berättar Strawbees vd Erik Bergelin. Leksaken används av allt från förskoleelever till låg- och mellanstadieelever som ett verktyg för att förstå geometri och matematik.»»» Läs vidare [Göteborgs Posten]
Bilder: Strawbees

Förstå och använda tal – ny elevintervju

Elevintervju vid skolstarten är en individuell intervju avsedd för kartläggning av elevers taluppfattning i förskoleklassen. Det är det första av 10 test från skolstart upp till årskurs 8 – 9 som ingår i handboken Förstå och använda tal (McIntosh, 2008). Syftet med intervjun är att eleven ska få möjlighet att visa och förklara och att läraren ska upptäcka hur eleven tänker och vilka strategier eleven använder för att lösa en specifik uppgift. Intervjun kan med fördel genomföras på hösten i förskoleklassen som grund för planering av undervisningen kring tal och räkning. Om intervjun genomförs igen tidigt på vårterminen, framför allt med elever som läraren är osäker på hur de har svarat på undervisningen, finns det utrymme för att anpassa undervisningen till elevens behov.
Intervju inför/vid skolstart – pdf

Till läraren

Kopieringsunderlag

Resultatsammanställning
Lärarinstruktioner och Elevsvar i ett dokument:

Intervju vid skolstart
Separata dokument:

Intervju vid skolstart – Lärarinstruktioner

Intervju vid skolstart – Elevsvar

Reviderad utgåva av ”Små barns matematik”

Boken handlar om hur små barn utvecklar begrepp och tänkande i matematik och om hur vuxna i barnens närhet kan stödja och hjälpa dem i denna process. Boken är en reviderad version av Små barns matematik. Erfarenheter från ett pilotprojekt, som gavs ut 2006. Sedan dess har ny forskning publicerats och det har skett omfattande förändringar av styrdokument för skola och förskola. En av de största förändringarna gäller förskolans läroplan. Med anledning av en växande efterfrågan på en uppdaterad version av boken har vi nu tagit fram denna reviderade och omarbetade version.»»» [Beställ boken i vårt beställningsformulär]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!