OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

From fish to infinity

I måndags (31/1) startade The New York Times en artikelserie om matematik. Författare är Steven Strogatz, professor i tillämpad matematik vid Cornell university och erkänd för sin förmåga att kommunicera värdet av matematik och matematikutbildning till allmänheten. Han är bl a författare till boken The calculus of friendship: What a teacher and a student learned about life while corresponding about math.

In his first column, ”From fish to infinity”, Strogatz writes, ”Crazy as it sounds, over the next several weeks… I’ll be writing about the elements of mathematics, from pre-school to grad school, for anyone out there who’d like to have a second chance at the subject — but this time from an adult perspective. It’s not intended to be remedial. The goal is to give you a better feeling for what math is all about and why it’s so enthralling to those who get it…”
Läs vidare, [New York Times]…
Sesame Street Mathematics, [sesamestreet.org] …

Från tidigare Aktuellt
Utan matematik går vi vilse …
Lockhart´s lament …

Rekordmånga matematikutvecklare samlas i Stockholm

273 av landets 290 kommuner – 94 % – har hittills varit representerade på konferenser för matematikutvecklare. Konferenserna anordnas av NCM på uppdrag av Skolverket. Nio konferensomgångar har genomförts sedan hösten 2006, sammanlagt femton konferensdagar. Sedan hösten 2009 ingår också fristående skolor i den statliga satsningen på matematikutvecklare. Nu är det åter dags för en nationell endagskonferens som anordnas den 27 januari, i direkt anslutning till Matematikbiennalen i Stockholm. Till programmet …
Matematikutvecklare.se …

Förslaget om förskolans läroplan rivs upp?

I september lämnade Skolverket sitt förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan. Lärarförbundet, enskilda forskare och en rad förskollärare har kritiserat Skolverkets förslag till förnyad läroplan. Därför har regeringen nu bjudit in till en hearing om förslaget den 3 februari. Läs vidare, [Lärarnas tidning] …
Skolverkets förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan, [Skolverket] …
Uppdrag till Statens skolverk om förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan, [Regeringskansliet, pdf] …
Aktuellt om matematik i förskolan …

Förskollärarutbildningen kortas inte

Det kom hård kritik mot förslaget från en statlig utredning att göra utbildningen till förskollärare kortare. Regeringen går nu emot förslaget, utbildningen blir tre och ett halv år, precis som i dag.”Den ska vara ännu mer lärorik. Barnen ska vara ännu mer förberedda för skolan med läs- och skrivkunskaper och grundläggande mattekunskaper de sista åren i förskolan. Då behöver vi också höja ambitionsnivån på förskollärarutbildningen. Då har vi kommit fram till att det vore fel att nu korta ner den utbildningens tid”, säger utbildningsminister Jan Björklund till SR–Ekot.
Läs mer, [SR] …

Från tidigare Aktuellt
Interpellationsdebatt om matematik i lärarutbildningen …

Lek och skapande ska lyfta matematiken i förskolan

Lek och skapande ska lyfta språket och matematiken. Det skriver Skolverket i sitt förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan som idag lämnats till regeringen. Det finns idag 16 mål i förskolans läroplan. I förslaget har antalet mål utökats till 27. Dagens läroplan har tex inte några mål för området lek. I förslaget ges leken fyra mål.Med de föreslagna förändringarna kommer förskolans personal att behöva fortbildning. Det kommer att behövas fördjupade ämneskunskaper inom områdena språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt även i lek och skapande skriver Skolverket.
Lek ska lyfta språk och matematik i förskolan, [Skolverket] …

Läs mera
Matematik i förskolan …
Små barns matematik …
Mathematics learning in early childhood: Paths toward excellence and equity, [National Academies Press] …

Från tidigare Aktuellt
Matematiska resonemang viktiga i förskolan …
USA: Mer fokus på matematik i förskolan …
Statistik och sannolikhet hos smål barn …
USA: Tid för lek minskar i förskolorna …
Om förskolans betydelse – igen …

Matteprojekt i förskolan visas för allmänheten

Olofströms matematiksatsning har pågått sedan 2003. Ett av projekten omfattar förskolan och förskoleklassen. Nu visas resultat från projektet i foajén till Folkets Hus i Olofström under en vecka. Förskolorna berättar om vad de har gjort och visar upp barnens arbeten.Intresset för matematik ska öka, [Blekinge läns tidning] …
Hon leker med matematiken, [Blekinge läns tidning] …
Också Loftgårdens förskola i Horred ställer ut, [Blekinge läns tidning] …
Förskolan visar sina matematikkunskaper, [Sydöstran] …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!