Lek och skapande ska lyfta matematiken i förskolan

Lek och skapande ska lyfta språket och matematiken. Det skriver Skolverket i sitt förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan som idag lämnats till regeringen. Det finns idag 16 mål i förskolans läroplan. I förslaget har antalet mål utökats till 27. Dagens läroplan har tex inte några mål för området lek. I förslaget ges leken fyra mål.Med de föreslagna förändringarna kommer förskolans personal att behöva fortbildning. Det kommer att behövas fördjupade ämneskunskaper inom områdena språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt även i lek och skapande skriver Skolverket.
Lek ska lyfta språk och matematik i förskolan, [Skolverket] …

Läs mera
Matematik i förskolan …
Små barns matematik …
Mathematics learning in early childhood: Paths toward excellence and equity, [National Academies Press] …

Från tidigare Aktuellt
Matematiska resonemang viktiga i förskolan …
USA: Mer fokus på matematik i förskolan …
Statistik och sannolikhet hos smål barn …
USA: Tid för lek minskar i förskolorna …
Om förskolans betydelse – igen …