Månadens problem, mars 2019

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer när inkomna lösningar är sammanställda.
Mars_manadens_problem_2019Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Mejla era bidrag …
eller skicka till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Svar och lösningar, januari 2019

Vi tackar
Douglas Oredsson, åk 7, Markaryd
Rut Bjurdamm, Arvid Asplund, Stina Lindmark, Ella Lindmark, Billy Lindblom, åk 6, Robertsfors
Klass 7g1, Vasaskolan, Skövde
Lasse Berglund, lärare komvux, Malmö
Davit Tadevosysan och Elias Ihrsèn, Enögla skolan, Enköping
som har skickat in lösningsförslag på minst ett av problemen.

Rätt svar 32

De flesta lösningarna bygger på att man har ritat eller byggt kvadrater enligt anvisningarna.

Vi publicerar Lasses generella lösning:
Ett sätt att lösa problemet, är att räkna antalet brickor i några figurer och då finna att det ökar
med 8 stycken för var figur: 0, 8, 16, 24, 32. Svaret är alltså 32 st brickor. Men vill man övertyga sig om att denna ökning på 8 gäller generellt, kommer här en idé till lösning.
Enligt det givna problemet befinner vi oss vid figur nummer 2 då Jane har lagt 8 stycken brickor runt om. Låt oss inledningsvis kalla denna figur istället för figur 1, och låt an vara antal vita brickor i figur n. Strategin blir att subtrahera bort den röda kvadraten från den totala kvadraten. Kvar blir den sökta vita ramen.

Båda termerna är hela tiden udda tal. Vi fortsätter därför att manipulera dessa uttryck för att få in figurens nummer, dvs indexnumret som ju löper över alla tal, dvs även jämna: 1, 2, 3, 4 …


Rätt svar: 40 meter

Här kommer Douglas lösning

Rätt svar: Siffersumman är 9

Även här väljer vi att publicera Lasses lösningMånadens problem, februari 2019

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer när inkomna lösningar är sammanställda.
Feb_manadens_problem_2019Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Mejla era bidrag …
eller skicka till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Månadens problem, januari 2019

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer när inkomna lösningar är sammanställda.
Jan_manadens_problem_2019Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Mejla era bidrag …
eller skicka till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Svar och lösningar, november 2018

Vi tackar
Douglas Oredsson, åk 7, Markaryd
Hanna Norling, Excel Education, Leksand
Klass 05m4 (åk 7), Helenaskolan, Skövde
Filip Lindqvist, Kungsbacka
Robin Russ, Lina Berggren, Nathalie Winér, Söderköping
som har skickat in lösningsförslag på minst ett av problemen.

Rätt svar: 90
Vi har fått flera rätta svar men det är bara Douglas som har skickat in en motivering. Här kommer Douglas lösning:

Rätt svar: 5/12
Här är det frestande att anta att antalet elever i klassen är 12 eller 24 eftersom de talen är delbara med 3 och 4. Vi tittar på en lösning som bygger på den metoden. Anta att det finns 24 elever i klassen. Då tycker 2/3 av 24 (12/3) * 24 = 16) elever om fotboll och 3/4 av 24 (3/4 * 24 = 18) elever om tennis. Antalet elever i klassen som tycker om fotboll och tennis är 16 + 18 = 34 men det finns bara 24 elever i klassen. Alltså är det 10 elever som tycker om båda sporterna. Andelen elever i klassen är 10/24 = 5/12.

Vi gör även en generell lösning. Anta att det finns x elever i klassen. Då är antalet elever som tycker om fotboll (2/3) * x = (2x/3) och antalet elever som tycker om tennis är (3/4) * x = (3x/4) och antalet elever som tycker om någon av sporterna är (2x)/3 + (3x)/4 = (8x + 9x)/12 = (17x)/12 som är större än antalet elever i klassen. Antal elever som tycker om båda sporterna är (17x)/12 – x = (17x-12x)/12 = (5x)/12. Vi ser även i den här uträkningen andelen elever, 5/12.Rätt svar: 80 a e
Vi ritar triangeln. Med triangelns beteckningar DE = EB. Arean av triangeln EFB = 10 a e. Då är arean av triangeln DFB = 20 a e eftersom basen är dubbelt så lång och trianglarna delar höjd. Basen i triangeln ABC är dubbelt så lång som basen i triangeln DFB (D mittpunkt på sidan AB) och höjden i triangeln ABC är dubbelt så lång som höjden i triangeln DFB (F mittpunkt på sidan BC. Det ger att arean är 2*2*20 = 80 a e

Svar och lösningar, oktober 2018

Det är roligt att problemen är uppskattade. Denna månad tackar vi lärarna som låter eleverna arbeta med problemen och följande elever:
Douglas Oredsson, åk 7, Markaryd
Sofie Raab, Philip Ström åk 9 Europa skolan, Stockholm
Valter Olander, Hemsjö skola
Lia 6A, Ingrid Uggla 6A, Victor 6A Christina skolan, Lidingö
William Payment, åk 7, Robertsfors
Arvid Asplund, Stina Lindmark, Ella Lindmark, Rut Bjurda klass 6 Bygdeå skola
Othilia Tobieson, Beatrice Påhl Klass 4b, Carlssons skola, Stockholm
som har skickat in lösningsförslag på minst ett av problemen.

Rätt svar: Mellan P och Q
Många elever antar att de olika formerna har en vikt. Då blir det lätt att beräkna vikten i respektive skål och sedan jämföra. Vi visar lösningen från Ingrid Uggla, Christinaskolan, Lidingö.

Ett generellt resonemang, betrakta skålarna P och Q, från dem kan man konstatera att triangeln är lättare än cirkeln. Jämför nu den fjärde skålen med P och Q. Den måste var tyngre än P men lättare än Q.

Rätt svar: 0
Kalla de fyra talen för a, b, c och d. Då vet vi att (a+b)/2 =7 som ger a + b = 14, (b+c)/2 = 2 som ger b + c = 4 och (c+d)/2 = 5 som ger c + d = -10. Eftersom c = 4 – b så är
4 – b + d = -10, och b = d + 14, det ger a + d = 0. Då blir medelvärdet av det första och sista talet 0.

Rätt svar: 55
Vi visar lösningen från Douglas Oredsson

Eftersom Anna fick ett udda antal poäng måste hon ha svarat rätt på ett udda antal frågor. Det lägsta antalet frågor hon kan ha svarat rätt på är 13. 13 * 7 – 87 = 4. Då har hon svarat fel på två och hoppat över 2.


Månadens problem, november 2018

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer när inkomna lösningar är sammanställda.
Ladda ner novemberproblemen …Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Mejla era bidrag …
eller skicka till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Svar och lösningar, september 2018

Ett stort TACK till:
Douglas Oredsson, åk 7, Markaryd
Wilma Wang, BJH 5c Lomma
Klass 05m4 (åk 7), Helenaskolan, Skövde
Arvid, Samuel,Scilla, Yolo, Vällingbyskolan, Vällingby
som har skickat in lösningsförslag på minst ett av problemenRätt svar: 14 portioner
Anta att flickorna äter 1 del var, då äter pojkarna 2 delar var. Eftersom det är 2 flickor och 3 pojkar så är antal delar de äter tillsammans 2·1 + 3·2 = 8. Det motsvarar 16 portioner Alltså är varje del 2 portioner glass. Tre flickor och två pojkar äter då 3·2 + 2·4 = 14 portioner.

Rätt svar: 14 fyrsiffriga tal

Vi publicerar början på Douglas lösning där han gör ett bra resonemang. Sedan får han inte med alla möjliga tal, vilket eleverna på Helenaskolan lyckas med.

De fjorton talen är:
1452, 1482, 3462, 3492, 5472, 6492, 7482, 1824, 1854, 2874, 3864, 3894, 5874, 6894

Rätt svar: 5 frågor

Vi har inte fått in någon lösning på problemet men ett rätt svar från Wilma.
Eftersom Anna fick ett udda antal poäng måste hon har svarat rätt på ett udda antal frågor. Det lägsta antal frågor hon kan ha svarat rätt på är 13: 13·7 = 91. Anna fick 87 poäng så hon måste ha svarat fel på 2 frågor. Då är antal överhoppade frågor: 20-13-2 = 5.


Månadens problem, oktober 2018

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer när inkomna lösningar är sammanställda.
Ladda ner oktoberproblemen …
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Mejla era bidrag …
eller skicka till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Svar och lösningar, sommaren 2018

Ett stort TACK till
Douglas Oredsson, klass 6, Markaryds skola, Markaryd
Anton Lidström, Lugnets skola, Stockholm
Klass 5A Ljungskileskolan, Ljungskile
som har skickat in lösningsförslag på minst ett av problemen.Rätt svar: 21 km

Vi publicerar Douglas lösning:Rätt svar: M-S-J-F-E-M, M-S-J-E-F-M, M-S-E-F-J-M, M-S-F-E-J-M

Eftersom Sara och Margareta nämns två gånger måste de sagt varandras namn. Grannarna till Sara och Margaret står på ett avstånd som är större än avståndet mellan Sara och Margareta, men kortare än avståndet till den femte personen. Den personen står närmare Johanna än sin andra granne. Vi kan då konstatera att Fredrik och Emma är grannar. Johanna står antingen bredvid Sara eller Margareta, två möjligheter och det finns två möjligheter för Emma och Fredriks placering. Multiplikationsprincipen ger 4 möjligheter.

Rätt svar: 22.10

Trippmätaren ändras med 150 för var 10:e minut. 22.00 visar trippmätaren 2060, 22.10 visar den 2210.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!