Examenspremie för lärarstudier

Regeringen vill införa en examens­premie för lärarstudier, skriver utbildningsminister Jan Björklund. En skattefri examenspremie på upp till 75.000 kronor föreslås för lärarstudier i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik.

Regeringen satsar också på fler lektorer i skolan genom att ett snabbspår i den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) införs för forskarutbildade. Dessutom byggs ämneslärarutbildningen ut med 440 platser och KPU byggs ut med 2600 platser fram till 2020.

»»» Läs vidare [DN]

Premie ska locka fler ämneslärare [SvD]

»»» Facken sågar förslag om examenspremier [Lärarnas nyheter]


Från tidigare Aktuellt

»»» Så lockar vi fram fler mattelärare

Trivial individualisering slår extra hårt mot matematiken

Trenden med enskilt arbete har slagit igenom i extra hög grad på matematiklektionerna. Och det trots att de negativa konsekvenserna blir extra stora. Det menar Åse Hansson, lektor i matematikdidaktik.
Utbildning har blivit ett privat och individualistiskt uppdrag, ej ett kollektivt.
För att vända den negativa utvecklingen menar Åse Hansson att skolan måste jobba med kollektiv individualisering i elevgrupper som är samlade kring ett matematiskt tema.

»»» Det slår extra hårt mot matematiken [Skolvärlden]

Är universum en simulering?

Om universum så som vi uppfattar det egentligen bara är en simulering i någons dator, så skulle det kunna förklara varför så mycket i vår värld uppför sig matematiskt och varför matematikens objekt och resultat förefaller vara oberoende av tid och rum.

»»» Is the universe a simulation? [NY Times]

Seminarium: Chalmersingenjören som ledare och lärare

För att öka ungdomars intresse för matematik, naturvetenskap och teknik behövs duktiga lärare, som är goda förebilder och har förutsättningar för att undervisa och inspirerar eleverna i dessa ämnen. Vi kan konstatera att sådana lärare och lärarstuderande är för få. Hur skall fler studerande förmås att bli engagerade lärare och är det mer än lärarlönerna och samhällets syn på lärarrollen som måste förändras?

IVA Väst arrangerar ett seminarium kring dessa frågor den 3 mars, kl 17.15–19:00, med efterföljande mingel.

Samuel Bengmark och Torbjörn Lundh, båda verksamma vid Matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet, ger sin syn på den framtida utbildningen inom matematik och naturvetenskap samt informerar om Chalmers kombinationsutbildning som ger både en civilingenjörs- och en ämneslärarexamen.

Plats
Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg.

Anmälan
»»» Anmälan till seminariet görs senast den 22 februari 2014 via www.iva.se/kalendarium
Deltagandet är kostnadsfritt.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!