Högskolan i Halmstad satsar på nya ämneslärarutbildningar

Med Digitalt laborativt centrum (DLC) som nav vill lärosätet utbilda framtidens lärare med nya utbildningsverktyg. Det är satsningar som ligger i linje med Lärarförbundets åtgärdsplan för ett digitalt språng inom skolan. Åtgärder som presenterades när förbundsordföranden Johanna Jaara Åstrand besökte Högskolans digitala labb förra veckan.

Nästa vecka, den 15 mars, startar ansökningsperioden till höstens högskoleutbildningar.

»»» Läs vidare [My News Desk]