Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.

»»» Läs vidare [Regeringen]

Läs även:
News Cision: Lärarförbundet kommenterar regeringens förslag
Internetstiftelsen: Äntligen blir digital kompetens en tydlig del av skolans uppdrag