Facit: Adventskalendern, 19 dec

6 liter av 5 %-blandningen och 4 liter av 10 %-blandningen behövs.

Resonemang: om man provar med 5 + 5 liter blir blandningen (5 · 5 % + 5 · 10 %) /10 = 7,5 %. Alltså lite för mycket.

Öka 5 %-blandningen med en liter och minska 10 %-blandningen med en liter = (30 + 40)/10 = 7.

Visa gärna med tabell eller för ett proportionalitetsresonemang.

Åter till adventskalendern

Facit: Adventskalendern, 17 dec

35 tomtenissar finns i verkstaden.
De två nissarna på Nordpolen motsvarar en tredjedel av dem som gillar både snowboard och skidor,av alla nissar. Alltså finns 35 nissar.
Använd blockmodellen och lös uppgiften bakifrån: börja med de två tomtarna som varit på nordpolen.


Åter till adventskalendern

NCM:s och Nämnarens webbplats