Facit: Adventskalendern, 20 dec

Från minsta till största: Liksidig triangel, kvadrat, regelbunden sexhörning, och cirkeln.

Utveckla med ett resonemang om ju rundare figur desto större area.


Åter till adventskalendern