Lördag den 6:e november och troligen även större delen av söndagen
är våra webbplatser inte tillgängliga pga elarbete i fastigheten.

Nyanlända – Dokument och teamuppgifter

Här samlar vi projektplaner, program, sammanfattningar, utvärderingar, planeringsunderlag etc.

Projektplan >>

Program 19 augusti 2016 >>
Program för kurstillfälle 2–8 >>
Obs! Ett något reviderat program för våren!

Utvärdering kurstillfälle 1 >>
Sammanställning av nulägesbeskrivningar avseende våren 2016 >>

Planeringsmall
För att ge så stor valfrihet som möjligt finns det ett antal planeringsunderlag att välja bland. Främsta skillnaden är vilka personalkategorier som finns representerade. Välj det underlag som passar teamet bäst.

Spara planeringsmallen på skrivbordet, då kan det antingen skrivas ut på papper eller fyllas i direkt på skärmen.

Planeringsunderlag, informationstext >>

Planeringsmall för samverkan mellan matematiklärare och studiehandledare
Planeringsmall >>

Planeringsmall för samverkan mellan matematiklärare, studiehandledare och SVA-lärare
Planeringsmall >>

Planeringsmall för samverkan mellan matematiklärare, studiehandledare, modersmålslärare och/eller SVA-lärare
Planeringsmall >>

Exempel på ifyllda planeringsmallar
Först visas en fejkad, sedan några autentiska planeringsmallar.
Exempel på ifylld planeringsmall >>
Ifylld planeringsmall, elev i åk 7 >>
Ifylld planeringsmall, elev i åk 8 >>

Underlag till matematikordbok
Alla eleverna – oavsett modersmål, flerspråkighet etc – har nytta av att ha en egen matematikordbok. Fördelen med följande mall är att alla elever kan använda samma mall, läraren behöver inte ta fram olika mallar till olika elevgrupper.
     Eftersom det finns utrymme för att rita är det troligen enklast att skriva ut underlaget och skriva/rita med penna, men för dem som önskar är underlagen gjorda som skrivbar pdf.

Mall >>

Exempel på ifylld mall
Elevexempel där flera olika språk ingår >>

Kub på dari 1 >>
Kub på dari 2 >>

Språkutvecklande arbetssätt vid problemlösning
En arbetsgång som kan tjäna som struktur vid ett språkutvecklande arbetssätt.
Arbetsgång >>

Teamuppgifter

Uppgift till 25 april >>
Uppgift till 21 mars >>
Redovisning CFL >>

Uppgift till 21 februari >>
Uppgift till 17 januari >>
Uppgift till 22 november >>
Uppgift till 18 oktober >>
Uppgift till 20 september >>


Innehåll: Lena Trygg
NCM:s och Nämnarens webbplats