Samhälle

Denna del av vår webbplats handlar om hur samhället på olika sätt styr och påverkar skolan. Det gäller både på kort och på längre sikt.

Vi har haft en period med många nyanlända som har ställt och ställer skolan inför stora utmaningar. NCM genomförde läsåret 2016/2017 kompetensutvecklingsprojektet Matematikundervisning för nyanlända i Borås. Vi redovisar våra erfarenheter och lärdomar från det projektet.