MERGOT

MERGOT is a collaboration between research groups at University of Gothenburg and Chalmers who work on different strands of mathematics education research. The aim of this collaboration is to increase collegial discussions and strengthen the mathematics education research community in Gothenburg.

MERGOT är ett samarbete mellan olika forskargrupper vid Göteborgs Universitet och Chalmers, som alla arbetar med forskning om lärande och undervisning i matematik. Målet med samarbetet är att skapa mötesplatser över fakultetsgränserna för att öka det kollegiala samtalet om forskning i lärande och undervisning i matematik. MERGOT samlar och sprider information om forskningsaktiviteter inom området som äger rum i Göteborg. Längre ned finns information om aktuella seminarier och hur nya seminarier registreras. Kontaktperson för MERGOT är Cecilia Kilhamn cecilia.kilhamn@gu.se.

Övriga kontaktpersoner:
• EMLA Early Mathematics Learning and Awareness. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, GU. Kontaktperson Camilla Björklund camilla.bjorklund@ped.gu.se
• TLM Teaching and Learning Mathematics. Institutionen för matematiska vetenskaper, GU och Chalmers. Kontaktperson Samuel Bengmark samuel@chalmers.se
• Matematikdidaktiska seminarier. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, GU. Kontaktperson Rimma Nyman rimma.nyman@gu.se
• MERGOT en skrivargrupp som samlas enligt överenskommelse. Kontaktperson Cecilia Kilhamn cecilia.kilhamn@gu.se

Aktuella seminarier och registrering av seminarier

Kontrollera seminariesidan i anslutning till att du skall till seminariet så att det inte hastigt har blivit inställt eller flyttat till en annan lokal!

På seminariesidan kan du enkelt skapa din egen mejlpåminnelse där titel, föredragshållare, tid och plats samt länken till seminariesidan framgår genom att klicka på Mejla egen påminnelse ….

Är du seminarieansvarig registrerar du enkelt ett nytt MERGOT-seminarium med hjälp av vårt webbformulär. Vänligen fyll i alla efterfrågade uppgifter!

Seminarieändringar skrivs så snart som möjligt i seminarielistan. Använd länken Korrigera uppgift … på seminariesidan för att mejla ändringar till Anette Fröberg/NCM som hjälper oss med det.