Till de olika delarna av Familjematematik finns information och kompletteringar som är av gemensam art.

Föräldrar – Barn – Matematik
Vikten av att engagera föräldrar i sina barns skolgång lyfts fram över hela världen och det finns många genomförda eller pågående projekt med ett innehåll som handlar om Föräldrar – Barn – Matematik. Det finns goda exempel på enskilda personer, organisationer och förlag som erbjuder webbplatser och annat relevant material.
Se länkar >>

Litteratur
Det finns ett rikt utbud av böcker som dels ger förslag på hur föräldrar kan stötta och utmana sina barns matematikutveckling, dels böcker som ger många trevliga uppslag och problem att arbeta tillsammans med. Följande litteratur har valts med föräldrar som huvudsaklig målgrupp.
Se litteraturlista >>

Fördjupande texter
Det finns lärarstuderande som väljer att skriva sitt examensarbete om föräldrar och matematik och det förekommer allt som oftast artiklar, framförallt i lokalpressen, om matematikkvällar då barn och föräldrar bjudits in. Lärare delar också med sig av sina erfarenheter genom berättelser och artiklar.
Läs mer >>

Innehåll: LT