FORSKUL – Tema: Matematikinterventioner i förskola och förskoleklass

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande (Forskul) publicerar forskningsresultat som ska ge lärare inom skolväsendet teoretiska och praktiska redskap för att öka förutsättningarna för barn och elevers lärande.

I temanumret Matematikinterventioner i förskola och förskoleklass presenterar gästredaktörerna Camilla Björklund och Hanna Palmér fem artiklar som behandlar interventioner i och implementering av matematikundervisning i förskola och förskoleklass. Artiklarnas ursprung är en workshop som genomfördes 2023 med fokus på forskning om interventioner i och implementering av matematikundervisning i förskola och förskoleklass. Utifrån denna workshop är artiklarna i temanumret bidrag till att bättre förstå hur framgångsrika och hållbara interventioner kan utformas.

Läs vidare >> Vol 12 Nr 2 (2024): Tema: Matematikinterventioner i förskola och förskoleklass | Forskning om undervisning och lärande (kb.se)