FORSKNING – Ny rapport: Prestationsgapet i matte bara växer

En positiv trend märks i svenska barns genomsnittliga prestation i matematik sedan 2011, men skillnaderna mellan olika skolor ökar och är nu störst i Norden, visar en ny bok.
– Socioekonomisk bakgrund får allt större betydelse för hur eleverna klarar matematiken, säger Kajsa Yang Hansen, professor vid Göteborgs universitet.

Utrymmet för undervisning minskar när lärare måste ägna sig åt disciplinåtgärder eller andra typer av avbrott.

– Är det oroligt i klassrummet blir det mindre tid för läraren att undervisa. Vi ser växande skillnader mellan skolor, där vissa lärare måste ägna väldigt mycket tid åt annat än det man traditionellt sett kopplar till lärarprofessionen. Andra kan ägna sig åt ämnet, säger Kajsa Yang Hansen, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS), Göteborgs universitet.

Hon är också en av författarna till den nyutkomna boken ”Effective and Equitable Teacher Practice in Mathematics and Science: A Nordic Perspective Across Time and Groups of Students”, publicerad som open access.

Läs vidare [Ämnesläraren]