Anmäl dina elever till Sonja Kovalevsky-dagarna 8-9 november i Växjö

Evenemanget riktar sig mot gymnasieelever med särskilt intresse för matematik. Eleverna får ta del av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro. 2024 äger Sonja Kovalevsky-dagarna rum 8-9 november i Växjö.

Hur går anmälan till?
Som matematiklärare får du anmäla två elever, en kvinnlig och en manlig, som till hösten går sista året i gymnasiet på naturvetenskaps-, teknik- eller IB-programmet. Eleverna ska väljas bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Antalet deltagare är begränsat och deltagarna antas i den ordning som de anmäls. Arrangörerna förbehåller sig rätten att själva fördela några platser för att säkerställa en bred representation från hela landet.

Läs vidare och anmäl er här [Linnéuniversitetet]