Mattemetoden som får adrenalinet att pumpa

I klassrummet hörs 17 röster. De bildar en talkör kring entalen och tiotalen. De får ett problem att fundera på enskilt och sedan i par. Till sist talar de om problemet i helklass. Lågstadieläraren Elise Pettersson på Pilängskolan i Landskrona har arbetat med den omstridda matematikmetoden Tänka, resonera och räkna (TRR) i fem år.

Läs vidare [Vi Lärare]