Konferens om Matematiksvårigheter i högstadiet och gymnasiet

Skolportens ordnar en fortbildningsdag för dem som möter elever i behov av stöd i matematikundervisningen. De här föreläsningarna ska ge ökad kunskap om olika slags matematiksvårigheter, vad de kan bero på och hur man kan stötta eleverna på bästa sätt.

Konferensen vänder sig främst till matematiklärare, speciallärare och specialpedagoger på högstadiet och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.

Konferensen äger rum i Stockholm den 4e oktober 2024.

Läs vidare [Skolporten]