Akelius Foundation ger donation till Mattecentrum

Mattecentrum skapar årligen 35 000 timmar för gratis läxhjälp i matematik på 22 orter. Akelius Foundation donerar nu 7,5 miljoner till Mattecentrum under en treårsperiod. Donationen möjliggör Mattecentrums fortsatta arbete med att ge kostnadsfritt mattestöd till unga.

Denna donation ger oss en trygghet i att forma en långsiktig insats för barn och ungas matematikkunskaper, säger Ellen Eriksson, generalsekreterare på Mattecentrum.

Här kan man se var räknestugorna finns någonstans >>