Nominera examensarbeten till GE-stipendiet

Har du handlett eller examinerat ett exceptionellt bra examensarbete? Nominera det då till GE-stipendiet.

För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

Nominering

Nominering skickas senast 1 augusti till ge-stipendiet@ncm.gu.se. Skicka med:

  1. Arbetets titel
  2. Författarens namn, epost och helst telefonnummer
  3. En länk till arbetet i fulltext (alternativt bifoga själva arbetet).