Hon besvarar matematikens svåraste frågor – Crafoordpriset i matematik 2024

Claire Voisin, Institut de Mathématiques de Jussieu, Frankrike, får Crafoordpriset i matematik 2024 ”för enastående bidrag till komplex och algebraisk geometri, däribland Hodge-teori, algebraiska cykler och hyperkähler-geometri”.
Algebraisk geometri handlar om geometriska former och strukturer som kan beskrivas som lösningar till algebraiska ekvationer. Till skillnad från den elementära skolgeometrin är dessa former ofta omöjliga att visualisera, och den algebraiska geometrin har utvecklats till ett av den moderna matematikens mest teoretiskt krävande områden.
Claire Voisin har gett viktiga och mycket uppmärksammade bidrag inom området, både genom motexempel och starka positiva resultat om några av de mest kända olösta problemen. Ett sådant exempel är Kodairas problem som handlar om vilka geometriska former av högre dimensioner som kan beskrivas av ekvationer.
Hon har dessutom under hela sin karriär varit den ledande forskaren kring Hodges förmodan, ett av de sju millennieproblemen. På senare år har hon även utvecklat en spektakulär metod för att avgöra om geometriska former är rationella, det vill säga hör till de allra enklaste. Hon är också drivande inom området hyperkähler-geometri.
Läs vidare [Kungliga Vetenskapsakademien]