26 januari 2023 : Rimma Nyman

Days
Hours
Minutes
Seconds

26 januari
16:00 – 17.30

Matematikångest – forskning och praxis

Vad är matematikångest? Hur kan du som lärare hantera det i din matematikundervisning? Under seminariet presenterar Rimma Nyman aktuella forskningsresultat om matematikångest, med fokus på elever i grundskolan. En tillbakablick till när begreppet myntades och exempel från färsk forskning används för att belysa hur matematikångest tar sig uttryck i undervisningsmiljöer. Hur lärare kan känna igen, hantera och motverka matematikångest tidigt diskuteras.

Presentation

Film