30 mars 2023 : Jenny Karlsson

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

30 mars
16:00 – 17.30

Intensivundervisning i matematik

Vad innebär intensivundervisning i praktiken? Hur ser processen ut och hur stödjer vi elever i matematiksvårigheter att få tilltro till sin egen förmåga? Under det här seminariet presenterar Jenny Karlsson hur hon har genomfört och organiserat intensivundervisning i matematik. Ni får ta del av aktuell forskning samt insikter från 12 års erfarenheter av arbetet med att bedriva intensivundervisning.

Anmälan

till Intensivundervisning i matematik

Namn
Namn
Förnamn
Efternamn

Dagen innan föreläsningen så får du ett nytt mail med en länk till vårt Zoom-möte. (Vi ber om anmälan för att anpassa seminarierna till antingen traditionella möten eller webinar vid många deltagare).

Allmän information om vår seminarieserie finns på ncm.gu.se/seminarier.