11 maj 2023 : Charlotte Arkenback

11 maj
16:00 – 17.30

Vuxnas matematiklärande – möjligheter och utmaningar

Vad är specifikt med vuxnas matematiklärande och vilken betydelse har det för lärares undervisning? Vuxnas matematiklärande är ett forskningsfält i gränsområdet mellan matematikundervisning och vuxenutbildning. Det inkluderar både formell matematikundervisning och vuxnas informella matematiklärande i yrkes- och vardagsliv.

Under seminariet ger jag en överblick av forskningen kring vuxnas matematiklärande och diskuterar konsekvenser i matematikundervisningen.

Det handlar till exempel om hur grundläggande föreställningar om matematik, visuospatiala svårigheter, matematikångest och NPF-diagnoser utmanar vuxnas matematiklärande och exempel på hur dessa kan bemötas i undervisningen.

Charlotte Arkenback är postdoktor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, där hon också är kursledare och lärare i matematikkurserna på speciallärarprogrammet. I sin forskning undersöker hon hur digitalisering och artificiell intelligens (AI) förändrar butikssäljares arbete, lärande och kompetenser. En av frågorna som Charlotte undersöker rör vilka matematiska kunskaper som behövs för att samarbeta med AI och digitala system i kundmötet.

Charlotte har en bakgrund som legitimerad lärare och speciallärare i matematik och NO, men har sedan 2010 arbetat inom vuxenutbildning.

Hon är vice ordförande i Adults Learning Mathematics (ALM) – ett internationellt forskningsforum som främjar en ökad förståelse mellan praktik och forskning kring matematikundervisning för vuxna.

Film