18 oktober 2023 : Anna Wallin

Onsdag 18 oktober
16:00 – 17.30

Vad kan fritidshemmets matematik vara och bli?

Anna Wallin beskriver att i fritidshemmet kan en särskild variant av matematik skapas. Med utgångspunkt i sin avhandling, “Fritidshemmets matematik: Möten som räknas” beskriver Anna en variant av matematik som skapas tillsammans med elever, personal, aktiviteter, miljöer och material.

Här handlar matematiken om att våga och vilja möta matematik, att uppleva och erfara matematik, att vara och bli matematisk i olika situationer och lekar. Matematiken lyfts fram med hjälp av resultaten i avhandlingsarbetet och behandlar begreppen

  • matematik-a
  • fyra inriktningar av matematik samt
  • fritidshemmets matematiska aktiviteter och värderingar.

Sättet att förhålla sig till matematik relateras till fritidshemmet, förskoleklassen och lågstadiet och allt däremellan.

Observera

Seminariet kan endast ses live vid detta enskilda tillfälle; det kommer ej att spelas in.

Anmälan

till Vad kan fritidshemmets matematik vara och bli?

Namn
Namn
Förnamn
Efternamn

Dagen innan föreläsningen så får du ett nytt mail med en länk till vårt Zoom-möte. (Vi ber om anmälan för att anpassa seminarierna till antingen traditionella Zoom-möten eller webinar vid många deltagare).