18 oktober – Vad kan fritidshemmets matematik vara och bli?

Onsdag 18 oktober
16:00 – 17.30

Vad kan fritidshemmets matematik vara och bli?

Dagar
Timmar
Minuter

Anna Wallin beskriver att i fritidshemmet kan en särskild variant av matematik skapas. Med utgångspunkt i sin avhandling, “Fritidshemmets matematik: Möten som räknas” beskriver Anna en variant av matematik som skapas tillsammans med elever, personal, aktiviteter, miljöer och material.

Här handlar matematiken om att våga och vilja möta matematik, att uppleva och erfara matematik, att vara och bli matematisk i olika situationer och lekar. Matematiken lyfts fram med hjälp av resultaten i avhandlingsarbetet och behandlar begreppen

  • matematik-a
  • fyra inriktningar av matematik samt
  • fritidshemmets matematiska aktiviteter och värderingar.

Sättet att förhålla sig till matematik relateras till fritidshemmet, förskoleklassen och lågstadiet och allt däremellan.

Observera

Seminariet kan endast ses vid detta enskilda tillfälle; det kommer ej att spelas in.

Anmälan

till Vad kan fritidshemmets matematik vara och bli? 

Vi vill gärna veta hur många deltagare som kommer för att kunna välja mellan att använda Zoom-rum eller webinar. Länkarna till presentationen skickas ut som påminnelsemail till alla som prenumererar på seminarieutskicken.

Prenumeration

Fyll i din epostadress så mailar vi ut tips och påminnelser om våra seminarium.