NCM sörjer Ronnie Ryding

NCM sörjer Ronnie Ryding, tidigare medarbetare på NCM, som gick bort den 1 december. Han gjorde under många år viktiga insatser som redaktör för tidskriften Nämnaren och var en uppskattad kollega och vän. I samband med Ronnies pensionering skrev Göran Emanuelsson en artikel i Nämnaren som beskriver Ronnies insatser.

25 år med Ronnie