Försämrat resultat i PISA 2022

PISA 2022 visar att elever i Sverige har försämrat sina resultat i både matematik och läsförståelse, men däremot inte i naturvetenskap jämfört med PISA 2018. Trots en försämring av de svenska resultaten ligger Sverige fortsatt över genomsnitten i OECD i alla tre ämnesområden. Detta beror till stor del på att flertalet OECD-länder också försämrat sina resultat i matematik och läsförståelse.

Läs vidare [Skolverket]

Läs även [SVT]

Se även: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten vid en pressträff kl. 12.15.