Uppdatering av Strävorna 2C 6C: Undersök med tangram

Strävorna 2C 6C innehåller båda undersök med tangram som nu har uppdaterats med förslag på lösningar.

Strävorna innehåller artiklar från Nämnaren samt lektionsaktiviteter som anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla i grundskolan och på gymnasieskolan. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Materialet är tänkt att användas som inspiration och stöd för undervisningen och för kompetensutveckling.