En podcast om dyskalkyli – med Louise Schneider

När Louise Schneider gick i skolan upplevde hon att hon inte fick rätt hjälp eller blev förstådd och bestämde sig därför att hjälpa andra genom att prata om vad dyskalkyli är och sprida kunskap.

Lyssna på en intervju med henne i Sveriges Radio och lyssna på Dyskalkylipodden.