Åtta skolforskningprojekt får dela på 35 miljoner

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja åtta skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod. Bland annat “FIP: Framgångsrik Integrering av Problemformulering i förskoleklass”, Projektledare: Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet och “Undervisningsdesign för långsiktigt hållbart matematiklärande i åk 1–3”, Projektledare: Anna Ida Säfström, Umeå universitet.

Läs vidare [Skolforskningsinstitutet]