Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

– Har du en idé om matematiskt lärande som kan bli ett projekt?

Maria Ingelman Sahléns minnesfond, www.mariasfond.org, finansierar projekt som kan leda till bättre matematikundervisning.

  • Fonden delar årligen ut medel (max 50 000:-, per projekt) till lärare som vill förbättra matematikundervisningen i skolan.
  • Projekten skall företrädesvis vara inriktade på utveckling av undervisningsmetoder eller undervisningsmaterial inom matematiken. Sista dag för ansökan som görs på hemsidan är 15 november 2023.

För fler upplysningar: marias.minnesfond@gmail.com