Skolan använder skrivövningar för att eleverna ska klara matten

Göteborgs Posten: Först fick Skolverkets nya strategi för digitala verktyg i skolan svidande kritik. Strax därpå visade en internationell studie att var femte svensk tioåring har svårt att läsa – vilket delvis kan bero på att digitala läromedel tagit över fysiska böcker.
Försteläraren Annika Linell i Kungsbacka har arbetat med skrivövningar i flera år och ser resultat, inte minst vad gäller matte.

Det handlar bland annat om att avlasta arbetsminnet och slippa hålla alla data i huvudet för att lösa ett problem – säger Annika Linell, förstelärare, matematikutvecklare på för- och grundskoleförvaltningen i Kungsbacka samt doktorand vid Göteborgs universitet.

Hon deltar i ett forskningsprojekt om hur skolledare tar emot nytt lärande samt har studerat Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt Att lära genom att skriva, där man undersökt om elever lär sig mer om ett ämne när de skriver om ämnesinnehållet än om de inte skriver.

Läs även tidigare aktuellt – Läraren om skrivning i matematik: Händer något i hjärnan” , 2022-12-16