DEBATT: ”Eleverna lär sig inte vad fysik och kemi innebär”

Att de abstrakta symboliska språken har tagits bort från under­visningen i fysik och kemi betyder att eleverna inte vet vad ämnena innebär när de går ut grundskolan.

Fysik beskriver naturfenomen med hjälp av matematik och diagram. En naturlig utgångs­punkt är Newtons lagar, som ger ett samband mellan kraft, acceleration och massa. Man definierar sedan energi, effekt med mera med hjälp av liknande formler. För att ta dessa första steg behövs bara de fyra räknesätten och elementär algebra. Förståelsen nås genom att man använder formlerna i enkla räkne­exempel. Utan matematik går det inte, då blir det ytlig populär­vetenskap där man pratar om fysikaliska begrepp utan att veta vad de betyder, skriver Jonas Nycander, professor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet och Håkan Lönnqvist, ordförande Sveriges Ingenjörer Akademikerna vid Ericsson.

Läs vidare [Svenska Dagbladet]