Svensk STEM-strategi planeras av regeringen

Mycket har gjorts men mer behöver göras. Sverige ligger efter många jämförbara länder. Länder såsom Nederländerna, Storbritannien, Finland, Danmark och Japan har sedan många år en politiskt beslutad STEM-strategi (Science, technology, engineering, and mathematics) för att få fler duktiga personer inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Men Sverige saknar en strategi, vilket riskerar att försvaga vår position som tekniknation. Därför kan vi i dag presentera att regeringen nu kommer ta fram en svensk STEM-strategi för att möta den svenska mattekrisen, skriver utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm.

“Förslagen innebär en kraftsamling i hela utbildningssystemet: från förskolan, förskoleklassen, grundskolan och gymnasiet till den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning och forskning.”

Läs vidare [GP]