Anmäl dig till NTA Skolutvecklings presentationsdag för Prova på-uppdrag för förskolan

NTA Skolutveckling har utvecklat tre prova på-uppdrag för förskolan med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Dessa prova på-uppdrag har tagits fram för att erbjuda en möjlighet att pröva på NTA:s arbetssätt i förskolan.

Uppdragen är främst utvecklade för de som inte redan är medlemmar i föreningen, men även de som är medlemmar kan med fördel arbeta med dessa i sina verksamheter. Det passar också bra att arbeta med dessa uppdrag i anslutning till NTA:s teman Ljus, Teknik och hållbar utveckling samt Upplev fysik och kemi.

Prova på-uppdragen utgår, precis som NTA:s övriga förskoleteman, från målen i förskolans läroplan. Ämnesinnehållet i uppdragen är teknik, fysik respektive kemi och de är kopplade till vardagssituationer på förskolan.

Genom NTA får barnen i förskolan en tidig inblick i naturvetenskap, teknik och matematik!

Tid: tisdag den 29 augusti klockan 14.00. Plats: det går att delta på plats på Tom Tits Experiment i Södertälje eller digitalt. Anmäl dig här  >>

Redan nu finns prova på-uppdragen för förskolan på NTA:s webbplats >>